B T H Grabowski
tel/fax + 48 (024) 262 36 63
mobil +48 (0) 601 699 460
email: info@bthgrabowski.pl

 
 
 
Untitled Document
| Funkcje + Zalety | | Przegląd typów | | Wyposażenie | | Producent |
Budowa i funkcja zaworu Zawory dysponują króćcem wejściowym DN1 i króćcem wyjściowym DN2 dla tłoczenia w głównym kierunku - do procesu. Dla ilości minimalnej w zaworze znajduje się dodatkowy króciec tzw. Bypass lub króciec minimalnego przepływu DN3. W przypadku gdy natężenie przepływu głównego strumienia spada poniżej pewnej wartości, otwiera się boczny króciec Bypass w takim zakresie, że wymagany minimalny przepływ dla pompy jest stale odprowadzany, nawet jesli główny strumień tłoczenia do procesu jest całkowicie zamknięty. Zawór recyrkulacyjny otwiera i zamyka automatycznie boczny wylot- Bypass odpowiednio do natężenia przepływu strumienia głównego. Regulacja sterowaniem ilościowym odbywa się automatycznie bez dodatkowej energii
Zalety i korzyści:

automatyczne zabezpieczenie wymaganego minimalnego przepływu w pompie ochrona pompy przed niedopuszczalnym nagrzewaniem; unknięcie kawitacji w pompie; uniknięcie szkód w pompie i instalacji

zintegrowany zawór przeciwzwrotny zabezpiecza przed wstecznym biegem pompy; umożliwia pracę równoległą pomp

Specjalnie zaprojektowany system dławiący w Bypassie (niska kawitacja) redukuje ciśnienie i przepływ do wymagań minimalnego strumienia

korzystniejsza wartość NPSH układu (NPSHA) i pompy (NPSHR)

minimalna wydajność w punkcie pracy przez automatyczne zamknięcie minimalnego przepływu

Mniejsza napędzająca-/ moc silnika

korzystniejszy bilans energetyczny

automatyczne odgazowanie stojących pomp

 

 


 
 
Wykonanie: