B T H Grabowski Arkadiusz
tel + 48 24 262 36 63
mobil +48 601 699 460
email: info@bthgrabowski.pl

 
 
 
Untitled Document
| Funkcje + Zalety | | Przegląd typów | | Wyposażenie | | Producent |

 

Króciec rozruchu ręcznego z dławikiem stopniowym zabudowany jest na dolnej części obudowy poniżej gniazda stożka zaworu i służy do odsterowania natężenia przepływu w Bypassie przy pomocy ręcznej kombinacji zaworów. Zaleca się stosowanie tego króćca dla ochrony wewnętrznych części Bypassu przy ekstremalnych warunkach pracy, np: przy wysokich różnicach ciśnień, częstej pracy w zakresie natężenia przepływu w obejściu, przy napełnianiu i rozruchu instalacji

 

Der Start-Up-Trim (SUT) zastępuje głowicę zasuwową przy czyszczaniu i starcie układu i chroni wenętrzne części Bypassu (niezależnie od głównego natężenia przepływu odprowadza przez obejście stałą ilość przepływu). SUT jest także alternatywą dla króćca rozruchu ręcznego.

 

Króciec nagrzewający, Króciec do podłączenia manometru, Króciec opróżniający etc. może być dostarczony opcjonalnie .

 

Dzięki urządzeniu stabilizacji ciśnienia SPD unika się kawitacji i zjawiska odparowania w rurociagach. Funkcje urządzenia SPD odpowiadają zmiennemu odcinkowi dławiącemu, który dostosowuje się do wydajności


Zawór tłumiący SRV znajduje się na zaworze przeciwzwrotnym i zmniejsza uderzenia ciśnienia przy częstym przełączaniu, np. urządzenia do usuwania zgorzeliny w stalowniach.

 
 
Wykonanie: